Kursuse/teemade ülevaade

 • Üldine  Tere tulemast!

  Sinu ees on e-kursus, mille eesmärgiks on usulisest, kultuurilisest ja rändetaustast tuleneva riskikäitumise äratundmise ja maandamisega seonduva kompetentsi tõstmine. Seda eriti Eesti haridus-, noorsoo-, sotsiaal- ning korrakaitsevaldkonna ametnikel ja töötajatel, kes oma igapäevases töös puutuvad kokku sisserändetaustaga inimestega.

  Kursus on avatud kõigile soovijatele ning läbimine võtab ligikaudu neli ja pool tundi, millest suure osa moodustab videod-loengud. Läbimise ajaks soovitame tungivalt sulgeda muud tegevused ning vajadusel teha ka pause.

  Head osalemist!

 • Sissejuhatus


 • Usulised ja kultuurilised eripärad

  Mis on seos kultuuri ja religiooni ning riskikäitumise vahel? Mis on islami fundamentalism? Kuidas oma ametitegevusi planeerida erineva kultuurilise ja religioosse taustaga inimeste puhul?
 • Riskikäitumine - äratundmine, ennetamine ja maandamine

  Mis põhjustab riskikäitumist? Mis on radikaliseerumise põhjused? Mida teha ja kellele teatada, kui märkad radikaliseerumise märke?
 • Tegevused radikaliseerumise kahtluse korral

  Kuidas märgata radikaliseerumise märke? Kus jookseb piir tööülesannete ning religioossetest ja kultuurilistest erinevustest tingitud erisuse austamise vahel? Praktilised küsimused - kuidas käituda peretüli korral, kas võin Koraanis kirjutatu kahtluse alla seada ja kas palvust saab paluda edasi lükata?
 • Kaasus ja kokkuvõte