Erialaõppeaine veterinaarmeditsiini üliõpilastele.
Õppeaine käigus käsitletakse järgnevaid valdkondi ja teemasid:
lihainspektsiooniga seonduv seadusandlus;
põllumajandusloomade transport ja sellega seonduvad ohud;
heaolunõuded transpordil ja tapaeelsel pidamisel tapamajas;
tapaeelse kontrolli teostamine eriloomaliikidel;
vastavalt seadustele loomade kohtlemine tapmisel ning uimastamise viisid;
tapajärgse kontrolli teostamine eriloomaliikidel ja kalade inspekteerimine;
tapajärgsete lihainspektsiooni laborproovide võtmine;
määratud riskiteguriga materjali ning muude loomsete kõrvalsaaduste käitlemine;
tapaeelsete ja -järgsete leidude põhjal lihakontrolli otsused ja nende tegemise põhimõtted;
loomarümpade märgistamine - tervisemärk ning lisamärgistus;
riikliku veterinaararsti töökohustused.
Lahendatakse temaatilisi juhtumite analüüse.

The subject for veterinary students.
The following topics are covered:
meat inspection related legislation;
the transportation of production animals and related risks;
welfare requirements during transport and pre-slaughter holding in meat industry stable;
ante mortem inspection in different animal species;
according to animal protection act, the handling of slaughtered animals and permitted stunning methods;
post mortem inspection in different animal species;
sampling in meat industry;
handling of high risk material and animal by-products;
according to the findings in ante- and post mortem inspection, the decision making;
carcass labeling;
work requirements of veterinary inspectors.
Students are able to describe the differences of anatomy in different species of animals from meat inspection point of view. Common signs for infectious diseases and pathologies found at each anatomical region. Students are able to inspect the transportation container/vehicle in accordance with legislation based requirements. Some typical case studies are resolved.