Õppeaine: Lihasaaduste tehnoloogia 

Eesmärgid: Õppeaine loob võimalused lihatehnoloogia magistriõppe tudengitele süvendatud teadmiste omandamiseks lihasaaduste tooraine valiku, erinevate lihatoodete (tootegruppide)  valmistamise tehnoloogia, tehnoloogiliste protsesside ning toote kvaliteedi kujunemise osas. Aines omandatavad teadmised on vajalikud erialaseks tööks ja eelduseks teoreetiliste teadmiste rakendamiseks praktilises tegevuses.

Õpiväljudid: Õppeaine eduka läbimise järel üliõpilane tunneb lihalõikuse põhialuseid, teab tooraine kohta esitavaid nõudeid, on võimeline tegema toorainearvutusi ja oskab leida lisandite, lisaainete ja abimaterjalide kulu sõltuvalt toodangumahust. On kursis lihatööstustes kasutatavate vorstikestade ja singivõrkudega. Tunneb lihatööstuses kasutatavaid seadmeid ja tunneb tehnoloogilisi protsesse. Tunneb erinevate lihatoodete valmistamise tehnoloogiat  ning on kursis valmistoodangule esitatvate nõudmistega.

Õppeaine kontrollimisvorm: EKSAM

Lisainfo: Kristiina Veri

                lihatehnoloogia lektor

                kristiina.veri@emu.ee