Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised organismide keemilisest koostisest; organismide aine- ja energiavahetusest; mikroorganismide ehitusest, elutegevusest ning paljunemisest; mikrobioloogilistest protsessidest ja keskkonna mikrobioloogiast.