Kursuse läbinu oskab rakendada veiste söötmise- ja seedefüsioloogia teoreetilisi teadmisi praktikas. Tunneb erinevaid söötmise strateegiaid ja viise. Oskab koostada loomade füsioloogilisele seisundile vastavaid söödaratsioone, tulenevalt olemasolevate söötade kvaliteedist. Tunneb söödaproovide (eriti silo) võtmise metoodikat. Oskab hinnata söötade kvaliteeti nii organoleptiliselt kui ka keemilise analüüsi tulemuste põhjal. Aines omandatavad üldised ja spetsiifilised teadmised on vajalikud erialaseks tööks (loomakasvatusspetsialist, loomakasvatuse konsulent söötmise alal jms.) ja elukestvaks õppeks.