Maht: x EKAP

Hindamisviis: Eksam

Mooduli eesmärk: 

Mooduli läbimisel üliõpilane:


Moodulit hinnatakse moodulipõhiselt.