ska mall

Politsei- ja Piirivalveameti töötajate ettevalmistus tööks kõrgema riskiga piirkonnas (mini HEAT)

Kursuse eesmärk: Politsei- ja Piirivalveameti töötajate ettevalmistuse pilootkursus piirikontrolli teostamiseks I kontroll-liinil Euroopa Liidu välispiiril, ühisoperatsioonidel ja Eesti välisesindustes. Koolitus on suunatud PPA ametnike turvalisuse tagamiseks ja riskide maandamiseks, keda lähetatakse ühisoperatsioonidele kõrgema ohuhinnanguga piirkondadesse Euroopa Liidu välispiirile ja 3 riikidesse Eesti välisesindustesse I kontroll-liinile.