Õppeaine eesmärk on õpetada ja kinnistada üliõpilase teaduslikku mõtteviisi läbi uurimistööde planeerimise ja koostamise põhimõtete ökoloogia, hüdrobioloogia, kalanduse, vesiviljeluse ja biomajanduse valdkonnas, mis on vajalikud magistritöö koostamiseks.