Sõjas võib tekkida äärmuslikke hädaolukordi, kui sõduritel ja allüksustel puudub vajalik varustus, või juurdepääs materjalide täiendamiseks on takistatud. Toimetulek sellises olukorras nõuab teadmisi ning oskusi. Hädaolukorras läheb vaja teadmisi, kuidas kasutada isiklikku varustust, ja kuidas kasutada ka teisi võimalusi, nagu ajutised ehitised, loodus ja muud vahendid. Raamatus kirjeldatakse sõjaajal ettetulevaid hädaolukordi ja toimetuleku võtteid.            

Sõjaaja hädaolukordi iseloomustavad järgnevad tunnused:

  • puuduvad vesi ja toit;
  • puuduvad  vajalikud materjalid;
  • väsimus ja alajahtumine;
  • üksindus;
  • maastik, millel on raske liikuda jne.

Sõjaaja hädaolukordi iseloomustab ka hirm vaenlase ees ja hirm saada haavata või surma. Samuti on iseloomulik hirm olla tagaotsitav või sattuda vaenlase kätte vangistusse. Antud kursus on mõeldud sõjaväelastele ja riigiametnikele. Kursusel käsitletakse erinevaid ellujäämise põhitõdesid ja toimetuleku strateegiaid, mida võib kasutada harjutuste ettevalmistamiseks või iseõppimiseks.


Kursus põhineb samanimelisel raamatul. Raamat põhineb aastatepikkusel uurimistööl ja Rootsi relvajõudude uurimiskeskuse korraldatud praktilistelt õppustelt ja langevarjurite kooli õppustelt. Suur osa ellujäämise tehnikast põhineb loodusressursside kasutamisel. Temaatiliste õppuste korraldamisel peab ohutuseeskiri alati käsitlema nii taimestiku, eluslooduse ja ka tuleohu olukordi. Mõned raamatus kirjeldatud jahi- ja kalapüügi meetodid võivad rahuajal olla seadusega täpselt reguleeritud või keelatud.


 Heigo Vija

Heigo Vija

2015