Maht:
  x EAP

Hindamine: -

Aine eesmärk: Iga avaliku sektori töötaja peab teadma, mis on huvide konflikt ja kuidas ennetada korruptsiooni.  Selleks ei pea klassiruumi kogunema või netiavarustest infot otsima, vaid läbima käesoleva e-kursuse. E-kursuse näol on tegemist kaheksaosalise korruptsiooniteemalise-loengusarjaga, mille võiksid läbida kõik avaliku sektori asutuste töötajad, nii ametnikud kui ka töölepingulised töötajad, alustades ministeeriumide, riigiasutuste ja omavalitsuste teenistujatest ning lõpetades haiglate ning koolide töötajatega. Iga loengu lõpus on enda testimiseks paar-kolm küsimust, millele vastates saad teada, kui hästi räägitu meelde jäi. 

Läbitavad teemad:

Mis on korruptsioon?

  1. Kes on ametiisik?
  2. Millised on ametiisiku kohustused?
  3. Mis on soodustus ja korruptiivne tulu?
  4. Mis on toimingupiirang (kuidas vältida huvide konflikti) ja kes on seotud isik?
  5. Millised on toimingupiirangu erandid?
  6. Kuidas ja millistest kõrvaltegevustest teatada?
  7. Millised on lobistamise põhimõtted?

Kursuse sisu on võimalik partneritel ja huvlistel kasutada ka iseseisva koolitusmaterjalina parneri enda õpikeskkonnas. 

Kursuse sisupaketi saamiseks kontakteeru: vaiko.mae@sisekaitse.ee