Riiklik järelevalve tollivaldkonnas on kursus, mille raames antakse ülevaade haldusõiguse ja korrakaitseõiguse vahelistest seostest ning arutletakse praktiliste juhtumite näitel õigusnormide rakendamist. Üheskoos arutletakse asjakohaste  mõistete, korrakaitse ja riiklik järelevalve, inspektsioonilise ning ohupõhise järelevalve üle. Lisaks lahendatakse erinevaid praktilisi kaasusi.