Koolitus toimub kahel päeval, 22. aprillil ja 7. mail kell 10.00-16.15 ning vahepeal tuleb osalejatel teha iseseisev töö.

Koolitus toimub Sisekaitseakadeemias (Kase 61, Tallinn), ruumis A107.

 

Eesmärk: Toetada teadmiste ja oskuste kujunemist õpikeskkonna ja õppetegevuste planeerimiseks, analüüsimiseks ning arendamiseks õpetajana.

Õpiväljundid: 

  • Teab kuidas luua õppimist toetavat õpikeskkonda ja suurendada õppijate kaasatust õppetöös, arvestades psühholoogilisi baasvajadusi;
  • Teab kuidas sõnastada õppijakeskseid, mõõdetavaid ja konkreetseid õpiväljundeid õppeprotsessi läbiviimiseks;
  • Oskab lähtuvalt õpiväljunditest planeerida õppimist toetavad õppemeetodid ja kavandada tagasiside/hindamise viisid kasutades selleks ka IKT vahendeid;
  • Analüüsib õpiväljundite, õppemeetodite ja hindamise kooskõla enda õpetajatöös