Kalade käitlemise ja turustamise kursuse eesmärk on omandada teadmised kala esmakäitlemisest ja turustamisest, mis on vajalikud töötamiseks vesiviljelusettevõtte juhina ja ettevõtjana.