Kursusel osalevatel üliõpilastel on tänu varasemate õpingute käigus läbitud ainekursustele laialdased teadmised mikrobioloogiast, parasitoloogiast, epidemioloogiast ja loomade nakkushaigustest. Käesoleva kursuse eesmärk on anda üliõpilastele võimalus süvendada oma teadmisi väikeloomade nakkushaiguste alal ning õppida kasutama neid konkreetsete probleemide lahendamisel.

o         Kursuse läbinud üliõpilane

§  on võimeline ära tundma lemmikloomade tähtsamate nakkushaiguste kliinilised tunnuseid ning tunneb haiguste diferentsiaaldiagnostikat,

§  oskab võtta asjakohased proovid haiguse laboratoorseks diagnoosimiseks,

§  tunneb haiguste tõrje ja ennetamise meetodeid ning oskab konsulteerida loomaomanikke nakkusega seotud ohtudest inimesele,

§  oskab koostada vaktsineerimisskeeme koerte ja kasside nakkushaiguste ennetamiseks ja anda soovitusi nakkuste leviku vältimiseks.

§  tunneb erinevate vaktsiinide omadusi, oskab tõlgendada vaktsiiniga kaasasoleva ravimi infolehel olevat teavet,

§  teab vaktsiinide kasutamisega kaasnevaid riske ja oskab loomaomanikku nõustada nendes küsimustes.