Maht: 

Hindamine: -

Mooduli eesmärk: 

Aine läbimisel üliõpilane: