Limesurvey kasutamine:

  • Küsitluskeskkonda saavad kasutada Sisekaitseakadeemia töötajad, kadetid ning Meie koostööpartnerid. 
  • keskkonna kasutamiseks tuleb ära täita küsimustiku tellimise vorm ning seostada ametliku e-posti aadressiga

Eesmärk: Antud kursus on mõeldud Limesurvey iseseisvaks õppimiseks, sisaldades erinevaid juhendmaterjale, ekraanivideoid ja simulatsioone Limesurvey erinevatest võimalustest.

Kursuse valmimine: Kursus on pidevalt täienev ning uusi juhendmaterjale koostatakse vastavalt vajadusele. 
Limesurvey kogukond: Samuti on antud keskkond keskseks kohaks, kus kasutajad saavad omavahel infot vahetada, küsimusi esitada jne.

 

Keskkond: https://lsurvey.sisekaitse.ee/admin/authentication/sa/login