Koolituse sihtrühm: riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ametnikud ning erasektori töötajad, kes puutuvad tööalaselt kokku mõne kriisireguleerimise kitsama valdkonnaga

Kursuse eesmärk: anda esmased kriisireguleerimisalased teadmised riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ametnikele ning erasektori töötajatele, kes puutuvad tööalaselt kokku mõne kriisireguleerimise kitsama valdkonnaga. 2017. a suvel jõustunud hädaolukorra seaduse efektiivne rakendamine nõuab üsna suure sihtgrupi koolitamist ning seetõttu on valitud algteadmiste andmiseks e-õppe vorm. Antud kursuse läbimine on eeldus, et osaleda mõnel põhjalikumal kriisireguleerimise täiendõppe koolitusel, olgu see siis riskihalduse, juhtimise, kriisikommunikatsiooni vm valdkonnas.