Käsitletakse loomade üldisi eluprotsesse, regulatsioonimehhanisme ja nendevahelisi seoseid. Õpitakse tundma organismi normaalse talitluse aluseks olevaid tähtsamaid molekulaarseid mehhanisme, homöostaasi põhiprintsiipe, närvi- ja hormonaalse regulatsiooni iseärasusi. Vajalikud teadmised saadakse loengute, laboratoorsete katsete, seminaride ja iseseisva töö käigus.


(In English)

Biological processes underlying normal functioning of animal body and the regulatory mechanisms are introduced. Specific features of homeostasis and neurohumoral regulation in animals are reviewed. Knowledge in physiology is obtained through the lectures, laboratory experiments, seminars and independent study.