Kursus on mõeldud väljaspool Eestit elavatele eesti lastele. Kursus toimub september 2017 – mai 2018 ja põhineb riiklikul õppekaval ning selle eesmärgiks on eesti keele erinevate osaoskuste arendamine. Õppetöö toimub kuude kaupa, igal kuul avanevad õpilasele uued ülesanded ja harjutused, millega ta kuu jooksul tegeleb ja õpetajale saadab. Õpilane saab ülesannete kohta õpetajalt individuaalset tagasisidet.