11. klassi matemaatika valikkursus “Funktsioonide rakendamine”.