Kursus on mõeldud väljaspool Eestit elavatele eesti lastele. Kursus toimub september – mai ja selle eesmärgiks on lihtsamal kujul eesti keele erinevate osaoskuste arendamine ja kinnistamine. Õppetöö toimub kuude kaupa, igal kuul avanevad õpilasele uued ülesanded ja harjutused, millega ta kuu jooksul tegeleb ja õpetajale saadab. Õpilane saab ülesannete kohta õpetajalt individuaalset tagasisidet.