Vabaaine "Inimese hügieen ja tervis" annab tudengitele teadmised inimese hügieenist, selle vajalikkusest, tähtsusest ja mõjust tervisele. Õppeaines tutvustatakse olulisemaid hügieeninõudeid ilu- ja isikuteenust pakkuvatele ettevõtetele ning toidukäitlemisettevõtetele. Õppeaine koondab kokku inimese hügieeni ja terviseohutuse valdkonnaga seonduva oluliseima teabe (sh seadusandlikud nõuded) ning analüüsib hügieeni seoseid inimese tervisega. Tegemist on populaarteadusliku ja igati tudengisõbraliku e-kursusega, mis võiks pakkuda huvi väga erinevate erialade tudengitele, kuna hügieen ja selle mõju tervisele puudutab meid kõiki !!! Kohtumiseni e-kursusel :)

Õppejõud: dots. Kadrin Meremäe (e-mail: kadrin.meremae@emu.ee)