Koolituse eesmärk on anda ülevaade tsiviilmissioonide õiguslikust alusest, eesmärgist, korraldusest ja partneritest ning tutvustada missiooniks valmistumise põhimõtteid.

Julgustame tsiviilmissioonide osas kontakteeruma Välisministeeriumi peaspetsialistiga: Kirsti Toomemets Kirsti.Toomemets@mfa.ee.