E-kursuse eesmärgiks on usulisest, kultuurilisest ja rändetaustast tuleneva riskikäitumise äratundmise ja maandamisega seonduva kompetentsi tõstmine Eesti haridus-, noorsoo-, sotsiaal- ning korrakaitsevaldkonna ametnikel ja töötajatel, kes oma igapäevases töös puutuvad kokku sisserändetaustaga inimestega.