Kursus on mõeldud väljaspool Eestit elavatele eesti lastele. Kursus toimub september 2016 - jaanuar 2017 ja selle eesmärgiks tähtsamate põhikooli matemaatikateadmiste kordamine ja ettevalmistus nii gümnaasiumi sisseastumiskatseteks kui põhikooli lõpueksamiks.  Õppetöö toimub kuude kaupa, igal kuul avanevad õpilasele uued materjalid ja ülesanded, millega ta kuu jooksul tegeleb ja õpetajale saadab. Õpilane saab ülesannete kohta õpetajalt individuaalset tagasisidet.