Kursus on mõeldud väljaspool Eestit elavatele eesti lastele. Kursus toimub september - mai ja selle eesmärgiks on Eesti ajaloo olulisemate sündmuste ja arengute tutvustamine. Õppetöö toimub kuude kaupa, igal kuul avanevad õpilasele uued materjalid ja ülesanded, millega ta kuu jooksul tegeleb ja õpetajale saadab. Õpilane saab ülesannete kohta õpetajalt individuaalset tagasisidet.