Loodusteadused, tehnoloogia, ühiskond on aine milles käsitletakse erinevaid loodusaineid ühes ja rakendatakse eelnevatel aastatel omandatud teadmisi uute teadmiste omandamiseks. Samuti hakatakse kasutama omandatud teadmisi reaalelu situatsioonides.