Gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse eksam

Kursuse eesmärk on arendada disainmõtlemist, mis on vajalik kiiresti arenevates valdkondades (sh infotehnoloogia, meedia, logistika, meelelahutus), kus erialased teadmised aeguvad suhteliselt ruttu. Uute teadmiste loomisel on eduteguriteks erinevate kasutajarühmade kaasamine arendusprotsessi juba selle algfaasis, paindlikud arendusmeetodid, kiire prototüüpimine ja prototüüpide testimine kasutajatelt tagasiside saamiseks kõigis projekti etappides.

Kursuse käigus luuakse kahe- kuni neljaliikmelises tiimis digilahenduse prototüüp. Alternatiivina tarkvaralahendusele võib kursusel prototüüpida ka virtuaal- või liitreaalsuse, geoinfosüsteemi, asjade interneti või robootika lahendusi, aga ka mittedigitaalseid või osaliselt digitaalseid teenuseid (nt koolitus-, nõustamis-, tugiteenused).

E-kursus "Uurimistöö alused" 


Proovikursus. Loodud "Moodle alustajatele" kursuse raames.

G1 ehk 10. klassi matemaatika on kursuste üleselt kokku koondatud. Küll on õppematerjalide juures märge , missugusesse ametlikku kursusesse õpitav kuulub ja missugune on selle tähtsus matemaatika õppes.

Materjalid peaksid aitama

a) õpilast, kes on puudunud ja soovib tekkinud lünki ületada

b) mõista paremini põhiõpikut, kuna ühte ja sama teemat on võimalik esitada erinevate meetoditega

c) leida õppuril sobivaimat õppemeetodit püsiva matemaatikaalase pädevuse saavutamiseks