Proovikursus. Loodud "Moodle alustajatele" kursuse raames.

G1 ehk 10. klassi matemaatika on kursuste üleselt kokku koondatud. Küll on õppematerjalide juures märge , missugusesse ametlikku kursusesse õpitav kuulub ja missugune on selle tähtsus matemaatika õppes.

Materjalid peaksid aitama

a) õpilast, kes on puudunud ja soovib tekkinud lünki ületada

b) mõista paremini põhiõpikut, kuna ühte ja sama teemat on võimalik esitada erinevate meetoditega

c) leida õppuril sobivaimat õppemeetodit püsiva matemaatikaalase pädevuse saavutamiseks