Tutvume ruutvõrrandi liikidega, õpime lahendama ruutvõrrandeid ja joonestame paraboole. Kasutame õppimisel õpikut ja vihikut (klassikaline lähenemine) ning erinevaid e-õppe vahendeid.