Põhimõisted ja joonised põhikooli bioloogiakursuse kordamiseks.