Antud kursus on mõeldud Kullamaa Keskkooli 10. ja 11. klassile.Kursuse käigus läbitakse erinevaid psühholoogia teemasid.

Antud moodle kursusesele saab laadisa iseseisvaid töid. Samuti saab teha erinevaid teste ja kontrolltöid.

Antud kursusel on võimalik üles riputada oma koduseid töid, arutleda foorumis ning teha teste.

Loovtöö 8. klassis kursuse eesmärk on pakkuda õpilastele võimalust suhelda omavahel või õpetajaga kohe, kui tekib mõni oluline küsimus, mis puudutab töö valmimist. Samuti saab lugeda juhendmaterjale ning esitada oma töid.

Geograafia III kursus on mõeldud Kullamaa Keskkooli 11. klassi õpilastele. Kursuse raames läbitakse 4 suuremat alateemat:

  1. Põllumajandus ja toiduainetööstus
  2. Vesi ja veega seotud probleemid
  3. Maailma metsad
  4. Energiamajandus ja keskkonnaprobleemid