Ühiskonnaõpetus II 
2018/2019

Kursuse vältel toimuvad külalistunnid erinevate valdkondade ekspertide, spetsialistide ja valitsusasutuste töötajate poolt.

Kursuse hinne kujuneb tundides osalemise ja valitud teemal kirjaliku kokkuvõtte esitamise kaudu.