Kursusel käsitletakse andmeside põhitõdesid samuti arvutite turvalisust. Kursus vastab elektroonikaseadmete koostaja riiklikule õppekavale. Kursuse maht 1AP.

Käsitletavad teemad: staatiline elekter ja selle tekkimine, staatilise elektrilaengu lahendus, mõju komponentidele staatilistele elektrilahendustele tundlikud komponendid, kaitstud ala, kaitstud ala ja materjali tähistused, kaitse põhimõtted, staatilise elektrilaengu lahendust tekitavad materjalid ja pakendid, ionisaatorid, mõõtmised.