Teoreetilised materjalid ja testid Arboristidele

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised järgmistest teemadest: keskkond; keskkonnategurid; keskkonnaprobleemid; loodus- ja keskkonnakaitse; keskkonnaaudit ja keskkonnamõjude hindamine ning keskkonnapoliitika (keskkonnaalane seadusandlus).