Gümnaasiumi bioloogia kõikide kursusete töölehed esitlused, testid, kordamisküsimused.

Gümnaasiumi geograafia töölehed, esitlused, testid, konspektid kõigile kursustele.

Esitlused, testid ja foorumi gümnaasiumi psühholoogia ja perekonnaõpetuse teemadel.

Kunstiajalugu kunsti tekkimisest 19.sajandi lõpuni

Töölehed, esitlused ja mõned testid  bioloogia 8. ja 9. klassi materjali põhjal.

Geograafia töölehed, esitlused, testid 8. ja 9. klassi  geograafia teemadel.

Uurimistöö aluste ainekursus on mõeldud Keila Kooli 10. ja 11. klasside õpilastele.  Kursuse eesmärk on toetada õpilasi uurimistööde koostamisel.