E-täiendõppekursus "Toiduohutuse tagamine koduköögis" tutvustab toiduohutuse tagamise põhimõtteid, mida kodukokana silmas pidada toidu varumisel, valmistamisel, serveerimisel ja säilitamisel nii pereliikmetele kui suuremale peoseltskonnale, et toiduohutus oleks koduköögis tagatud.

Tegemist on õppija- ja kasutajasõbraliku e-kursusega, mis toimub 02.03-02.04.2020. aastal! Kursusele on oodatud kõik huvilised, kes soovivad täiendada oma teadmisi toiduohutuse vallas!

Tere tulemast! :)

Õppejõud: dots. Kadrin Meremäe (e-mail: kadrin.meremae@emu.ee)

E-täiendõppekursus "Hügieenikoolitus koolieelsetele lasteasutustele ja koolidele" annab ülevaate hügieeninõuetest koolieelsetele lasteasutustele ja koolidele ning selle personalile. Kursusel käsitletakse nii hügieeni vajalikkust, tähtsust kui ka ebapiisava hügieeni mõju nii laste kui nendega kokku puutuvate täiskasvanute tervisele. Täielikult veebipõhine kursus koondab kokku lasteasutuste hügieeni ning terviseohutuse valdkonnaga seonduva oluliseima teabe (sh seadusandlikud nõuded) ning analüüsib hügieeni seoseid inimese tervisega. 

Tegemist on õppija- ja kasutajasõbraliku e-kursusega, mis toimub vahemikus 06.04-06.05.2020! Kursusele on oodatud kõik huvilised, kes vähemal või rohkemal määral puutuvad kokku lastega või noortega.

Tere tulemast! :)

Õppejõud: dots. Kadrin Meremäe (e-mail: kadrin.meremae@emu.ee)

E-täiendõppekursus "Hügieeninõuded ja personali hügieen ilu- ja isikuteeninduses" annab ülevaate hügieeninõuetest ilu- ja isikuteenust osutavatele ettevõtetele ja selle personalile. Kursusel käsitletakse nii hügieeni vajalikkust, tähtsust kui ka ebapiisava hügieeni mõju kliendi tervisele. Täielikult veebipõhine kursus koondab kokku ilu- ja isikuhügieeni ning terviseohutuse valdkonnaga seonduva oluliseima teabe (sh seadusandlikud nõuded) ning analüüsib hügieeni seoseid inimese tervisega. 

Tegemist on õppija- ja kasutajasõbraliku e-kursusega, mis toimub vahemikus 11.05-11.06.2020! Kursusele on oodatud kõik huvilised, olenemata senisest haridusest või varasematest erialastest teadmistest.

Tere tulemast! :)

Õppejõud: dots. Kadrin Meremäe (e-mail: kadrin.meremae@emu.ee)

Konsulendi baaskursusel pööratakse tähelepanu nõustamise psühholoogiale, metoodikale, kliendikesksusele, eetikale. Kursus on abiks konsulenditöö  kompetentside lahtimõtestamisel ning enesehinnangu koostamisel.

Kursus on interaktiivne, sisaldades sh probleemharjutuste lahendamist  ja videotagasisidet.

Kursuse kahe sessiooni vahel teevad õppijad kodutöid, mille üleslaadimise lõpptähtaeg moodlesse on 25. veebruar


Lugupidamisega

Maret Prits