Bürokraatia läbib meie elu. Me põlgame bürokraate ja paberimajandust, mis jalus ning ei luba tegelda tõsisemate asjadega. Kuid kuidas oleks võimalik arvet pidada ning koguda informatsiooni meeletute hulkade informatsiooni kohta, kui meil poleks dokumente. Kuidas saaksid toimida riigid, ettevõtted, ülikoolid, muuseumid ja teised asutused ilma dokumendihalduseta? Kuidas suudaksime ise hakkama saada ilma, et talletaksime paberile või ekraanile teavet. Bürokraatilise maailma välimus ning toimumine on tihti argisemast argisemad (George Perec kasutab selleks väljendit infraordinaire vastandina extraordinaire’ile). Selline on ka selle seminari eesmärk – uurida bürokraatilist maailma kui argisemast argisemat ning üritada mõtestada tema toimimist kirjandusteaduslikult, dokumendihalduslikult, antropoloogiliselt, visuaalkultuuriliselt ja mis tahes muul teel.