Ainekursuse „Kriminalistika“ käigus kadett saab ülevaate:

  • uurimismeetodidest , mida kasutada oma igapäevases teenistuses
  • kuidas rakendada kriminalistikaalaseid teadmisi ja oskusi tööks sündmuskohal
  • Olles tõenäolise esimese korrakaitse ametnikuna sündmuskohal on ta teadlik, et kõige tähtsam tõendusmaterjali kogumise ja säilitamise aspekt on sündmuskoha kaitsmine;
  • Teades seda aktsepteerib ta sündmuskoha kaitsmiseks läbi viidud tegutsemistaktikat ning tegutseb vastavalt sellele taktikale ning suhtub endasse kui tähtsaimasse korrakaitse ametnikku sündmuskoha kaitsel.
  • Ainekursuse raames selgitatakse kohtuekspertiisimeetodite ja -teaduse tähtsust kuriteouurimise menetluse käigus.
  • Saadakse teadmised küsitluse meetoditest, alibitest ja tegutsemise huvides erinevatest toimimisviisidest
  • Juhitakse tähelepanu tõendusmaterjali kogumise, säilitamise, märgistamise ja hindamise tähtsusest kuriteo uurimise käigus ja kannab oma leidudest uurijatele ette.

Anda piirivalvekadetile teadmised, mis võimaldaksid tal täita ülesandeid kriminalistika põhimõtete kohaselt.

Aines "Kriminoloogia ja viktiomoloogia" antakse ülevaade kuritegevuse ja ohvriks sattumise põhjustest ja olemusest, kriminoloogia ja viktimoloogia põhimõistetest, kuritegevust seletavatest teooriatest, kurjategijate tüpoloogiatest, ohvriuuringutest, kuriteo liikide krimonoloogilisest iseloomustusest ja muust säärasest.