Rescue
 

Maht: -

Hindamine: Puudub

Aine eesmärk: Anda ülevaade esmakursuslastele Sisekaitseakadeemiast, õppekorraldusest vaba aja veetmisvõimalustest ning haldusalast tervilikult.

Kirjeldus: Kursuse käigus saab õppur iseseisvalt õppematerjalidega tutvuda ning omandatud teadmiste kontrollimiseks on testid.

Aine läbimisel üliõpilane:

  • Teab õppekorraldust ning oskab olulist informatsiooni leida Sisekaitseakadeemia kodulehelt, Õppeinfosüsteemist, Siseveebist või õpikeskkonnast Moodle.
  • Teab, millised võimalused on õppetöö välise elu korraldamisel
  • Suureneb teadlikkus Siseministeeriumi haldusalast.

  • Magistritöö kava ja juhendaja(te) nõusoleku(te) esitamine teemade ja juhendajate kinnitamiseks;
  • Magistritöö valdkonna muutmiseks uue laiendatud kava esitamine.

Käesolev avatud e-kursus on loodud Sisekaitseakadeemia praktikantidele ning praktika juhendajatele enesearendamise eesmärgil. Kursusele on kokku kogutud erinevaid õppimiseks sobivaid materjale. Kursusega on oodatud liituma kõik asjast huvitatud.