Keeletestid esmakursuslastele 2020

„Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetaja koolituse koolituspraktika“ ja „Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine“ ja „Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul“ (PRÕM)

Tegevus 8.8 „Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses“