Rescue
 

Maht: -

Hindamine: Puudub

Aine eesmärk: Anda ülevaade esmakursuslastele Sisekaitseakadeemiast, õppekorraldusest vaba aja veetmisvõimalustest ning haldusalast tervilikult.

Kirjeldus: Kursuse käigus saab õppur iseseisvalt õppematerjalidega tutvuda ning omandatud teadmiste kontrollimiseks on testid.

Aine läbimisel üliõpilane:

  • Teab õppekorraldust ning oskab olulist informatsiooni leida Sisekaitseakadeemia kodulehelt, Õppeinfosüsteemist, Siseveebist või õpikeskkonnast Moodle.
  • Teab, millised võimalused on õppetöö välise elu korraldamisel
  • Suureneb teadlikkus Siseministeeriumi haldusalast.