ska mall

Maht: 3 EKAP

Hindamisviis: Arvestus

Mooduli eesmärk: Üliõpilasel on baasoskused siseturvalisuse valdkonda puudutavate 2D/3D drooni- ja satelliidiandmestike kogumisest, töötlemisest ja analüüsist.

Mooduli läbimisel üliõpilane:

  • mõistab drooni- ja satelliidiandmestikke (kaugseireandmestikke);
  • rakendab drooni- ja satelliidiandmestikke (kaugseireandmestikke) 2D/3D situatsioonikaartide ja -mudelite loomiseks;
  • analüüsib 2D/3D situatsioonikaarte ja -mudeleid