Õpilane omandab arusaama laeva ehitusest, taglasest, süsteemidest ja seadmetest.

Õpetaja Tiia Onga

Kursus on mõeldud merekooli kõikidele õpilastele, kes läbivad kodanikumoodulit. Õppeaine nimetus on Arvutiõpetus (M-1).

Küsimuste puhul pöörduda e-maili teel: tiia.onga@merekool.ee

Kursus on ette nähtud Eesti Mereakadeemia Merekooli õpperühmale 15LM

E-kursus „Laevaehitus ja teooria“  

Õppematerjalid (õp. Vello Reingold)