Õppeaine annab ülevaate multimeediumi olemusest, ajaloost ja tänapäevastest vahenditest. Saadud teadmisi rakendatakse praktilistes ülesannetes ning seostatakse teiste ainetega. Õppeaine läbinu on võimeline iseseisvalt looma hüpermeediumipõhist sisu ning seda kaasaegset õppimiskäsitlust arvestavalt rakendama.

Uurimistöö aluste ainet toetav e-kursus