Sisejulgeoleku magistriõppe õppekava eesmärk on süvendada üliõpilase teadmiste, oskuste ja väärtuste kujunemist, mis on vajalikud sisejulgeoleku ja turvalisuse valdkonna spetsialistile ja juhile tööks ning karjääri jätkamiseks tänapäevases muutuvas julgeolekukeskkonnas, lähtudes riigikaitse laiast käsitlusest.
Magistriõppe õppekava lõpetamisel üliõpilane:
  • tunneb sisejulgeoleku ja siseturvalisuse organisatsioonide süsteemi, arengusuundi ja valdkonna õigusakte;
  • mõistab tänapäevaseid julgeolekuohte ja Eesti riigikaitse toimimist;
  • teeb siseturvalisuse alast koostööd erinevatel tasanditel;
  • tegutseb loovalt, innovaatiliselt ja paindlikult erinevates situatsioonides;
  • kannab avalikule teenistusele ja sisejulgeoleku valdkonnale omaseid väärtusi; • analüüsib siseturvalisuse valdkonna vajadusi, planeerib ressursse, juhib inimesi ja tegevusi, sh ametkondade ülest ja rahvusvahelist koostööd;
  • viib läbi teadus- ja rakendusuuringuid; • on valmis enese erialaseks täiendamiseks elukestva õppe raames, sh doktoriõppes ja oma teadmiste ning kogemuste edasiandmiseks.