Aine toetab õppijat kasutama digiajastu tehnoloogilisi vahendeid informatsiooni hankimiseks, töötlemiseks, tööalaseks suhtlemiseks, asjaajamiseks ja enesetäiendamiseks.

Patsiendi/kliendi hooldusega tegevused