Ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu koolitus.

Kuuest õppesessioonist koosnev programm (11 õppepäeva) toetab ettevõtlusõppe süsteemset rakendamist koolis. Läbivalt arendatakse ettevõtluspädevusi, koostöö- ja meeskonnatöö oskuseid, digipädevusi, projektipõhist õpet, enesehindamist ja refleksiooni.

Üldinfo: https://koolitus.hitsa.ee/training/2330

Kontaktisik: Ülle Kesli, ulle.kesli@ut.ee