Digitaalsete õppematerjalide loomine erinevatele platvormidele, nende liigid, loomise printsiibid ja hea tava. Õpiobjekti loomine MS Powerpoint esitlusprogrammiga; E-raamatu loomine iBooks Author´i ja keskkonna Learningapps koostöös.

Uurimistööde, loovtööde ja muude suuremate kirjatööde koostamine.