Tänased riiklikud õppekavad (PRÕK, GRÕK) nõuavad, et kõik õpilased peavad kooli  lõpetamiseks koostama ja kaitsma  õpilasuurimuse, loov-  või praktilise töö. Väljatöötatud koolitus toetab õpetajat uurimistöö juhendamisel üldharidus- ja kutsekoolis, pöörates tähelepanu, kuidas arvutit efektiivselt  kasutada uurimistöö koostamisel.

Koolitus õpetab efektiivset infootsingut, kasutama viitamist, elektroonilise küsimustiku koostamist ja andmete töötlemist. käsitleb uurimistöö vormistamist

Tänased riiklikud õppekavad (PRÕK, GRÕK) nõuavad, et kõik õpilased peavad kooli  lõpetamiseks koostama ja kaitsma  õpilasuurimuse, loov-  või praktilise töö. Väljatöötatud koolitus toetab õpetajat uurimistöö juhendamisel üldharidus- ja kutsekoolis, pöörates tähelepanu, kuidas arvutit efektiivselt  kasutada uurimistöö koostamisel.

Koolitus õpetab efektiivset infootsingut, kasutama viitamist, elektroonilise küsimustiku koostamist ja andmete töötlemist. käsitleb uurimistöö vormistamist

Kursuse üldine eesmärk:

 • mõista e-ohutuse valdkonna olulisemaid trende Eestis ja mujal
 • osata valida sobivaid tehnilisi vahendeid oma arvuti, mobiili jms tegevuse turvamiseks internetis
 • osata ära tunda potentsiaalselt ohtlikku tegevust enda suhtes ehk tuvastada probleem
 • osata abi saamiseks pöörduda vajalikesse kohtadesse või võtta midagi ise ette, kui kogetakse või märgatakse midagi ebameeldivat
 • kaardistada, mida teen internetis ise ja mida teevad teised, millisel astmel on e-ohutuse alal minu töökoht/kool
 • osata keskkondadesse kontosid luua, turvaliselt ja privaatselt seadistada ja neist eemalduda
 • osata aidata õpilastel internetis tegutseda viisakalt ja üksteisest hoolivalt.

Kursuse üldine eesmärk:

 • mõista e-ohutuse valdkonna olulisemaid trende Eestis ja mujal
 • osata valida sobivaid tehnilisi vahendeid oma arvuti, mobiili jms tegevuse turvamiseks internetis
 • osata ära tunda potentsiaalselt ohtlikku tegevust enda suhtes ehk tuvastada probleem
 • osata abi saamiseks pöörduda vajalikesse kohtadesse või võtta midagi ise ette, kui kogetakse või märgatakse midagi ebameeldivat
 • kaardistada, mida teen internetis ise ja mida teevad teised, millisel astmel on e-ohutuse alal minu töökoht/kool
 • osata keskkondadesse kontosid luua, turvaliselt ja privaatselt seadistada ja neist eemalduda
 • osata aidata õpilastel internetis tegutseda viisakalt ja üksteisest hoolivalt.

Kursuse üldine eesmärk:

 • mõista e-ohutuse valdkonna olulisemaid trende Eestis ja mujal
 • osata valida sobivaid tehnilisi vahendeid oma arvuti, mobiili jms tegevuse turvamiseks internetis
 • osata ära tunda potentsiaalselt ohtlikku tegevust enda suhtes ehk tuvastada probleem
 • osata abi saamiseks pöörduda vajalikesse kohtadesse või võtta midagi ise ette, kui kogetakse või märgatakse midagi ebameeldivat
 • kaardistada, mida teen internetis ise ja mida teevad teised, millisel astmel on e-ohutuse alal minu töökoht/kool
 • osata keskkondadesse kontosid luua, turvaliselt ja privaatselt seadistada ja neist eemalduda
 • osata aidata õpilastel internetis tegutseda viisakalt ja üksteisest hoolivalt.

GeoGebra kursus 5.10.2015-15.11.2015.